Thaitas training shooting sports club

  • Survival Instinct

  • Tactical Defensive

  • Revolution Gun Fight

  • Tas Mission

  • Beyond limit

  • The Ultimate Gun Fight Drill

Thaitas training shooting sports club!

จำนวนผู้เยี่ยมชม
  • ทั้งหมด: คน
  • วันนี้: คน
Home

News

Flash Sight Picture รูปแบบการเล็งปืน


lash Sight Picture เป็นรูปแบบการเล็งปืนซึ่งใช้ในการยิงเป้าหมายระยะใกล้อีกรูปแบบหนึ่ง วิธีการนั้นอยู่ระหว่างการเล็งปืนอย่างละเอียดตามปกติและการยิงแบบสัญชาติญาณที่เรียกว่า Quick Kill ซึ่งจะมองชัดที่เป้าหมายเป็นหลัก (อ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความเรื่อง Instinct shooting) การเล็งแบบนี้จะมองชัดที่ศูนย์หน้าเป็นหลัก โดยยกปืนขึ้นสู่ระดับสายตา ให้แนวศูนย์หน้าและหลังอยู่ในระนาบเดียวกันตลอด เมื่อต้องการยิงที่ตำแหน่งใดก็นำศูนย์หน้าไปทาบกับเป้าหมายแล้วทำการเหนี่ยวไกทันที
1 ตุลาคม 2555
Close

กำหนดการฝึกอบรม

 เปิดอบรมหลักสูตร TAS FROCE 1 รุ่นที่ 58 ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 สำรองที่นั่งได้ที่

คุณปราโมทย์  088-865-5633

คุณกฤตไกรพ์  081-928-8249

คุณธิติวัฒน์     081-950-2099

Back to Top