Thaitas training shooting sports club

  • Survival Instinct

  • Tactical Defensive

  • Revolution Gun Fight

  • Tas Mission

  • Beyond limit

  • The Ultimate Gun Fight Drill

Thaitas training shooting sports club!

จำนวนผู้เยี่ยมชม
  • ทั้งหมด: คน
  • วันนี้: คน
Home

News

follow through การยิงซ้ำ


การยิงปืนในเชิงต่อสู้ป้องกันตัวนั้นส่วนใหญ่จะใช้วงกระสุนมากกว่าหนึ่งนัด ไม่ว่าจะเป็นการยิงเป้าหมายเดิมซ้ำหรือยิงหลายเป้าหมายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งการยิงนัดต่อไปให้ถูกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำนั้น นอกจากการถือปืนที่ดี ท่ายิงถูกต้องมั่นคง การเล็งและการเหนี่ยวไกได้ดีแล้ว ยังต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือ การ Follow Through การ Follow Through ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Trigger Reset กับ Reacquiring the Sights อ่านต่อในบทความ
23 กุมภาพันธ์ 2555
Close

กำหนดการฝึกอบรม

 เปิดอบรมหลักสูตร TAS FROCE 1 รุ่นที่ 58 ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 สำรองที่นั่งได้ที่

คุณปราโมทย์  088-865-5633

คุณกฤตไกรพ์  081-928-8249

คุณธิติวัฒน์     081-950-2099

Back to Top