Thaitas training shooting sports club

  • Survival Instinct

  • Tactical Defensive

  • Revolution Gun Fight

  • Tas Mission

  • Beyond limit

  • The Ultimate Gun Fight Drill

Thaitas training shooting sports club!

จำนวนผู้เยี่ยมชม
  • ทั้งหมด: คน
  • วันนี้: คน
Home

Articles

Luck in Gun Fighting

ในการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนนั้นมีปัจจัยหลายอย่างซึ่งมีอิทธิพลต่อผลแพ้ชนะ อาทิเช่น ประสิทธิภาพของอาวุธที่ใช้ หากเรามีอาวุธที่เหนือกว่าภัยคุกคามก็ย่อมได้เปรียบ เช่น คนร้ายมีมีดแต่เรามีปืน คนร้ายมีปืนสั้นแต่เรามีปืนลูกซอง คนร้ายมีคนเดียวแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปหลายคน พลซุ่มยิงสามารถกำจัดเป้าหมายได้จากระยะไกล เป็นต้น

ความชำนาญในการใช้อาวุธปืน ผู้ที่มีทักษะการใช้อาวุธปืนอย่างดี มีการฝึกยิงปืนในหลายลักษณะ หลายสถานการณ์ มีความรู้ดีในการแก้ไขเหตุติดขัดของปืน สามารถยิงได้ดีทั้งมือข้างถนัดและไม่ถนัด มีทักษะการยิงในภาวะแสงต่ำ ฝึกฝนยุทธวิธีในการใช้อาวุธปืน และหมั่นทบทวนเพื่อคงไว้ซึ่งทักษะที่จำเป็นเหล่านี้ ย่อมได้เปรียบคนซึ่งฝึกมาเพียงเล็กน้อยและไม่ชำนาญ

มีอุปกรณ์เสริมที่ดี เช่น มีไฟฉายที่มีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถทำการยิงในภาวะแสงต่ำได้ดี มีซองกระสุนและเครื่องกระสุนเพียงพอในการใช้งาน มีศูนย์ไฟฉายและ/หรือศูนย์เลเซอร์ประกอบปืน มีการฝึกฝนการใช้อุปกรณ์เสริมเหล่านี้เพื่อความชำนาญ

มีความรู้ในการเลือกที่กำบังและที่หลบซ่อนอำพรางอย่างเหมาะสม สามารถใช้สภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ ทั้งแสงและสี เป็นต้น

และที่สำคัญก็คือ โชค (Luck) หลายครั้งที่เหตุการณ์การใช้อาวุธปืนผู้พ่ายแพ้อาจเป็นผู้ที่มีทักษะดีเยี่ยม ผู้ซึ่งแข่งขันกีฬาทั้งหลายจะทราบดีถึงอิทธิพลของ โชค เป็นอย่างดี จนมีคำกล่าวของนโปเลียนที่มีชื่อเสียงว่า เขาต้องการคนซึ่งมีโชคดีอยู่ตลอดเวลามากกว่าคนที่บัญชาการได้เก่งและมีความสามารถสูง แต่เราทุกคนย่อมรู้อยู่ว่าในที่สุดแล้วโชคก็จะหมดไปจนได้

สำหรับผู้ที่ใช้อาวุธปืนนั้นการฝึกฝนให้มีทักษะและคงไว้ซึ่งความสามารถในการใช้อาวุธปืนเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นหนทางเดียวที่จะลดการพึ่งพา โชค ในการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยอาวุธปืน ในทางกลับกันถึงแม้ว่าเราจะมีทักษะที่ดีแต่ก็จงตระหนักไว้ว่ายังมีปัจจัยอื่นอีกที่เราควบคุมไม่ได้ซึ่งมีอิทธิพลต่อผลแพ้ชนะ เช่น ทักษะของคนร้าย อาวุธของคนร้าย จำนวนคนร้าย สภาพแวดล้อม และโชค เราอาจเป็นผู้พ่ายแพ้ได้เสมอ ดังนั้นหากเลี่ยงการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนได้ก็ควรเลี่ยง ใช้อาวุธปืนเป็นทางเลือกสุดท้าย แต่หากจำเป็นต้องใช้ ก็ต้องใช้ด้วยทักษะที่เหนือชั้น

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี สติ

เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Basic Pistol Skill Sets ของ Ed Head
Batman [5 กุมภาพันธ์ 2555]

Close

กำหนดการฝึกอบรม

 เปิดอบรมหลักสูตร TAS FROCE 1 รุ่นที่ 58 ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 สำรองที่นั่งได้ที่

คุณปราโมทย์  088-865-5633

คุณกฤตไกรพ์  081-928-8249

คุณธิติวัฒน์     081-950-2099

Back to Top