Thaitas training shooting sports club

  • Survival Instinct

  • Tactical Defensive

  • Revolution Gun Fight

  • Tas Mission

  • Beyond limit

  • The Ultimate Gun Fight Drill

Thaitas training shooting sports club!

จำนวนผู้เยี่ยมชม
  • ทั้งหมด: คน
  • วันนี้: คน
Home

Articles

One-Shot Stop

ข้อดีอย่างหนึ่งของปืนลูกซองก็คือ ความยืดหยุ่นในการใช้งาน ตั้งแต่ใช้เพื่อการล่าสัตว์ การกีฬา การสงคราม และเพื่อต่อสู้ป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชน คุณสมบัติที่หลากหลายเหล่านี้มาจากคุณลักษณะพิเศษของปืนลูกซองและกระสุนที่ใช้ซึ่งมีให้เลือกมากมายหลายแบบ โดยเฉพาะปืนลูกซองซึ่งใช้เพื่อป้องกันตัวในภาคประชาชนมีการพัฒนาไปมาก

กระสุนที่ใช้ได้กับปืนลูกซองสำหรับประชาชนนั้นแบ่งได้เป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ กระสุนลูกปราย (Buckshot) และ กระสุนลูกโดด (Slug) โดยกระสุนลูกปรายซึ่งบรรจุลูกตะกั่วขนาดเล็กจำนวนมากเป็นร้อยเม็ด เรียกว่า Birdshot มักใช้ในกีฬายิงนกหรือกีฬายิงเป้าบิน

เป็นที่ยอมรับกันว่าปืนลูกซองมีอำนาจหยุดยั้งดีกว่าปืนสั้นมาก กระสุน Buckshot ที่มีลูกปรายบรรจุอยู่ระหว่าง 8 ถึง 13 เม็ด ได้ชื่อว่าเป็น One Shot Stop เพราะเมื่อยิงถูกเป้าหมายจะคล้ายกับว่าคนร้ายถูกยิงด้วยกระสุนขนาด .380 นิ้ว จำนวนมากในคราวเดียวกันจึงมีอำนาจหยุดยั้งภัยคุกคามได้เป็นอย่างดี

ผู้เชี่ยวชาญบางท่านอาจแนะนำให้ใช้กระสุน Birdshot ในการป้องกันตัวเพราะกระสุนมีอำนาจทะลุทะลวงน้อยกว่า Buckshot เมื่อกระสุนพลาดไปกระทบผนังห้องจะมีโอกาสทะลุไปถูกผู้บริสุทธิ์ได้น้อยกว่า แต่ส่วนใหญ่กลับมีความเห็นว่าเมื่ออำนาจทะลุทะลวงน้อยก็เท่ากับว่าอำนาจหยุดยั้งน้อยลงไปด้วย

FBI มีมาตรฐานในการทดสอบประสิทธิภาพของกระสุนปืน โดยกำหนดว่าเมื่อกระสุนปืนยิงทดสอบใส่แท่ง 10 % ballistic gelatin ควรเจาะเข้าไปได้ลึกระหว่าง 12 ถึง 18 นิ้ว จึงจะถือได้ว่าเหมาะสมแก่การใช้งานเพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามที่เป็นมนุษย์ (มีอำนาจหยุดยั้งดีที่สุด)

อำนาจหยุดยั้งขึ้นอยู่กับกระสุนนั้นสามารถส่งถ่ายพลังงานไปให้เป้าหมายได้มากน้อยเพียงไร เมื่อกระสุนยังคงอยู่ในเป้าหมายไม่ทะลุผ่านออกมาแสดงว่าสามารถส่งถ่ายพลังงานทั้งหมดให้เป้าหมายได้ หากตัวกระสุนเองมีพลังงานน้อยเกินไปถึงแม้จะถ่ายทอดไปให้เป้าหมายทั้งหมดก็ไม่อาจหยุดยั้งภัยคุกคามได้ เช่น กระสุนซึ่งเจาะแท่งเจลลาตินไปได้น้อยกว่า 12 นิ้ว หรือหากแม้มีพลังงานในตัวกระสุนมากแต่ไม่สามารถส่งถ่ายไปให้เป้าหมายได้มากพอก็ไม่อาจหยุดภัยคุกคามได้เช่นกัน อาทิเช่น กระสุนซึ่งทะลุผ่านเป้าหมายออกไปแสดงว่าไม่สามารถส่งถ่ายพลังงานไปให้เป้าหมายได้หมด อำนาจหยุดยั้งก็ขึ้นอยู่กับว่าพลังงานที่ส่งผ่านไปได้นั้นมากพอที่จะหยุดยั้งภัยคุกคามได้หรือไม่

กระสุนลูกโดดส่วนใหญ่พบว่าเมื่อทดสอบยิงใส่แท่งเจลลาตินดังกล่าวจะอยู่ในความลึกที่เหมาะสม แต่กับกระสุน Double-ought buckshot กลับทะลุทะลวงไปไกลกว่าระยะดังกล่าว (ไกลกว่า 18 นิ้วเสียอีก) ดังนั้นจึงมีการผลิตกระสุน Reduced recoil หรือ Low recoil ซึ่งน่าจะทำให้มีปัญหานี้น้อยลง

เป็นที่ยอมรับกันว่ากระสุนซึ่งเหมาะสำหรับใช้งานเพื่อป้องกันตัว คือ Double-ought buckshot หรือ OO buckshot โดยมีกระสุนลูกปรายบรรจุอยู่ 9 เม็ด ไม่จำเป็นต้องเลือกกระสุนที่มีดินขับมากๆ

สำหรับประชาชนแล้วปืนลูกซองถือเป็นอาวุธซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งในการใช้เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินในบ้าน ประสิทธิภาพของปืนลูกซองขึ้นกับการเลือกใช้กระสุนให้เหมาะสมกับภัยคุกคาม การเรียนรู้ข้อดีและข้อจำกัดของปืนลูกซองอีกทั้งการฝึกฝนการใช้งานให้เกิดความชำนาญจึงเป็นสิ่งสำคัญ

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี สติ

เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง The Home Defense Shotgun ของ T.N. Badams

Batman [4 มกราคม 2555]

Close

กำหนดการฝึกอบรม

 เปิดอบรมหลักสูตร TAS FROCE 1 รุ่นที่ 58 ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 สำรองที่นั่งได้ที่

คุณปราโมทย์  088-865-5633

คุณกฤตไกรพ์  081-928-8249

คุณธิติวัฒน์     081-950-2099

Back to Top